B-kategooria kursuse hind on 400.00 €  
(teooriakursus + 20 sõidutundi) 
Teooria + registreerimine: 120 € 
(võimalus jagada kahes osaks.60 € siis kui registreerid end, ja teise osa maksta kolmandal nädalal).
Sõidutunnid: 280 ,
kus on 20 sõidutund, võib maksta iga tunni eest eraldi, siis ühe tunni hind on 
14 €.
(tuleb maksta otse sõiduõpetajale) 

Sõidutund: 14 .(45 min.) 

Lisasõidutund:  16 (45 min.) 
Lisasõidutund:  18 (45 min. väljastpoolt Sky autokooli)

Sõiduoskuste kontroll:  35 (90 min.) 

Juhi algastme libesõidu riskivältimise koolitus: 70 .
Juhi algastme libesõidu riskivältimise koolitus (autokomaatkäigukast): 75 .

Juhi algastme pimeda aja koolitus: 50 €.

Esmaabi koolitus: 35 €.

Ületulek teisest autokoolist: 60 €.

SKY Autokool õppekava